Henkilötietolaki (523/1999) 10 § mukainen tietosuojaseloste
Laatimispäivä 24.4.2018

 1. Rekisterin nimi:
  Asiakasrekisteri
 2. Rekisterinpitäjä:
  Tanssiteatteri Mobita/Danscon kannatusyhdistys ry, Hällä-näyttämö, Hämeenkatu 25, 33200 Tampere. Y-tunnus: 0722372-5
 3. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö:
  Tanssiteatteri MD, Pauliina Leppinen, tiedotus@tanssiteatterimd.fi, p. 050 551 3525
 4. Rekisterin käyttötarkoitus:
  Asiakasviestintä teatterin esityksiä, tapahtumia ja tarjouksia koskevaan tiedottamiseen, markkinointiin ja mainontaan sähköpostitse uutiskirjein ja palveluviestein sekä postitukseen, laskutukseen, asiakassuhteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.
 5. Rekisterin tietosisältö:
  Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, asiakkaan itse ilmoittamat asiakaspalveluun ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot, tiedot voimassaolevista varauksista, lunastetuista ja peruutetuista lipuista.
 6. Tietojen kerääminen:
  Rekisteritieto kerätään ja päivitetään yhteisöjen julkisilta www-sivuilta sekä asiakkailta, jotka tilaavat teatterin uutiskirjeen, ja/tai varaavat tai ostavat Tanssiteatteri MD:n lippuja suoraan teatterilta tai Lippupisteestä.
  Lipun ostaneet henkilöt ovat Lippupisteen palvelun asiakkaita, joiden tietoja Lippupiste käsittelee omassa asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvassa rekisterissään. Lippupiste on kyseisen rekisterin rekisterinpitäjä. ks. Lippupisteen tietosuojalausunto.
 7. Rekisterissä olevien tietojen luovutus:
  Tanssiteatteri MD ei luovuta tietoja ulkopuolisille.
 8. Rekisterin suojaaminen:
  Tanssiteatteri MD säilyttää rekisterin sähköisesti salasanalla ja käyttäjätunnuksella suojatussa ympäristössä, johon vain Tanssiteatteri MD:n tuotannon, myynnin, markkinoinnin ja hallinnon henkilökunnalla on käyttöoikeudet.
 9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen:
  Henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisteritiedot henkilötietolain 26 § mukaisesti arkipäivisin klo 10.00 – 16.00 välisenä aikana. Henkilö voi myös pyytää korjaamaan häntä koskevia tietoja tai poistamaan hänet sähköpostiosoitelistalta ottamalla yhteyttä rekisterin yllämainittuihin ylläpitäjiin tai uutiskirjeessä olevan linkin kautta.