Valintoja – Choices prosessi

”Valintoja-Choices käsittelee elämänvalintoja, elämän erilaisia identiteettejä ja ajan haurastamia muistoja. Kaiken kokemamme suhdetta nykyiseen identiteettiimme sekä tapaamme olla olemassa.

Koreografina olen kiinnostunut esiintyjästä kerroksisena, liikkuvana, hengittävänä ja ääntelevänä olentona. Suunnitellessani liiketehtäviä ammennan
omasta vuosikymmenien työstäni tanssijana ja esiintyjänä. Haluan rakentaa tanssijoille henkilökohtaisen, merkityksellisen ja tanssin syntymistä ruokkivan esiintymiskokemuksen.

Hällän näyttämötilan haluan nähdä ja kokea abstraktina ajan ja olemassaolon alustana, jossa esiintyjien eletty elämä ja nykyhetki kohtaavat muodostaen alati muuttuvia, huokoisia mielenmaisemia. Keskeneräisenä – kuin elämän. Suunnitteluvaiheessa olen kuvitellut näyttämölle yhtäaikaisten soolojen luoman täyteläisen ja tunnistettavan ristivalotuksen ihmisenä olemiseen. Esiintyjät näytetään monesta kulmasta, kaiverretaan esiin ajassa ja tilassa. Liikkuviksi kubistisiksi muotokuviksi, jotka syntyvät yhdessä valon ja äänen kanssa ja ruokkivat yleisön katseen valintoja.

Teos on syntynyt tanssijoiden improvisaatioiden pohjalta. Sen liikemateriaali rakentuu antamieni liiketehtävien, tilallisten rakenteiden ja liikkeitä tarkentavien ohjeiden sekä tanssijoiden oman kehollisen ja liikkeellisen historian tuloksena. Se kiinnittyy esiintyjien muistoihin näyttäen heidät tunnistettavasti ihmisinä, yksilöinä ja toisaalta kehollisina olentoina maailmassa ja kaikessa – arjessa ja elämässä.

Valintoja-Choicesin matka on alkanut yli vuosi ennen ensi-iltaa viiden esitysdemon kautta, joissa lyhyessä ajassa suunniteltiin esitystä muistuttava kokonaisuus. Seuraten senhetkisten mahdollisuuksien luomia uomia. Jokainen esitysdemo on jättänyt myös äänellisen, näyttämökuvallisen tai liikkeellisen jäljen lopulliseen teokseen.

Prosessimuotoinen yhteistyö on rakentunut kuin palapeli. On ollut kiehtovaa seurata pitkään liikkeessä olleiden esityksen palasten vähittäistä loksahtelua paikoilleen ja sitä, kuinka teos on ohjannut itse itseään kutsuen tekijöitä kohti ratkaisuja.”

– Koreografi Anniina Kumpuniemi

Tutustu valmiiseen teokseen täällä.

Ensi-ilta
4.11.2021
Käsiohjelma